Tranbär

Vaccinium oxycoccos L.

Historik
Tranbär växer gärna i vitmossa på fuktiga marker som kärr och myrar. Tranbärsriset är vanligt i nästan hela Sverige. Bären mognar sent och ska helst plockas efter att ha blivit frostnupna. I nordamerika använde ursprungsbefolkningen tranbär till mycket, både som medicinalväxt och till andra vitt skilda ändamål som att dra gift ur pilsår och färga mattor och filtar.

Tranbär för hälsan
Tranbär innehåller höga halter av antioxidanterna flavonoider och antocyaner. Bären är rika på fibrer, C-vitamin, D-vitamin, folat, järn, zink och kalcium. Av tradition används tranbär ofta som huskur.

Information från www.linnaeus.nrm.se, www.immun.se, www.oceanspray.se