Julmust

Brunnebys Julmust bryggs efter gammalt recept och är känd för att vara extra fyllig. En del julmustälskare lagrar den ett år för en ännu angenämare smakupplevelse.