Återvinn dina flaskor

På Brunneby kan du återvinna dina glasflaskor. Brunneby är medlem i Svensk Glasåtervinning, och vi bidrar därmed aktivt till att glaset återanvänds gång på gång på ett effektivt och miljömässigt bra sätt.

Återvinn dina glasflaskor du också! Det finns inte mindre än 6000 insamlingsplatser i Sverige, en av dem är på Brunneby. Lämna dina flaskor här och ta aktiv ställning för miljön och ett mer hållbart samhälle.

Läs mer om Svensk Glasåtervinning här!