Info pantflaskor

Vi vill informera våra kunder om att vi kommer sluta betala pant för återlämnade glasflaskor 31 december 2017. Året ut fortsätter vi att betala pant för dina flaskor.